G12-Hỗn hợp dạng viên dùng cho gà thịt (Từ 22 ngày tuổi - xuất bán)
  • G12-Hỗn hợp dạng viên dùng cho gà thịt (Từ 22 ngày tuổi - xuất bán)

G12-Hỗn hợp dạng viên dùng cho gà thịt (Từ 22 ngày tuổi - xuất bán)

Giá: Liên hệ
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914217719 - 0888261819
- +