Lịch sử hình thành

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT NAM

1. VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

1.1 Lịch sử thành lập và phát triển

- Ngày thành lập: 11/10/2007

- Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần dinh dưỡng Việt Nam

- Tên công ty bằng tiếng Anh: Vietnam Nutritive Joint Stock Company.

- Tên công ty viết tắt: VINUCO.

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1612-OCT1- DN1, X1, khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường

Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng giao dịch: Phòng 326, nơ 2 DN1, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại/fax: 043 641 6403   

- Nhà máy: Km43-thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Điện thoai: 03203 783 787

- Website: Vinuco.com.vn

1.2  Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi

- Xuất nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

- Kinh doanh giống vật nuôi, thiết bị chăn nuôi, thực phẩm sạch.