G10 - Đậm đặc gà thịt (từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng)
  • G10 - Đậm đặc gà thịt (từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng)

G10 - Đậm đặc gà thịt (từ 1 ngày tuổi - xuất chuồng)

Giá: Liên hệ
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914217719 - 0888261819
- +