G12 - Hỗn hợp dạng viên( dùng cho gà thịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán
  • G12 - Hỗn hợp dạng viên( dùng cho gà thịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán

G12 - Hỗn hợp dạng viên( dùng cho gà thịt từ 22 ngày tuổi - xuất bán

Giá: Liên hệ
Hotline hỗ trợ 24/7: 0914217719 -
- +