Sản phẩm G01

Sản phẩm G01: Hỗn hợp dạng mảnh cho gà gột                                     

 

                                                                                                                "Vàng chân, vàng da"

Sản phẩm cùng loại