Sản phẩm G11

Sản phẩm G11: Hỗn hợp dạng mảnh cho gà con. GĐ từ 1 - 35 ngày tuổi

                                                                                                                          "Vàng chân, vàng da"

Sản phẩm cùng loại