Sản phẩm H111

Sản phẩm H111: HH lợn con giai đoạn từ 7 ngày tuổi đến sau cai sữa 1 tuần

                                                                                             "Ngon miệng, lớn nhanh, không tiêu chảy"

Sản phẩm cùng loại