Sản phẩm H131

Sản phẩm H131: Hỗn hợp lợn thịt siêu nạc, giai đoạn từ 15kg đến 30kg

                                                                                                           "Lớn nhanh, nạc nhiều"

Sản phẩm cùng loại