Sản phẩm H141

Sản phẩm H141: Hỗn hợp lợn thịt siêu nạc, giai đoạn 30kg đến 60kg

                                                                                                            "Nở mông, bung đùi"

Sản phẩm cùng loại