Sản phẩm V1

Sản phẩm V1: Hỗn hợp cho vịt, ngan SIÊU thịt. GĐ từ 1 - 21 ngày tuổi

                                                                                                         "Khỏe mạnh, bóng mượt"

Sản phẩm cùng loại