Sản phẩm V2

Sản phẩm V2: HH cho vịt, ngan SIÊU thịt. GĐ từ 22 ngày tuổi đến xuất bán

                                                                                                                                "Lớn nhanh, lãi cao"

Sản phẩm cùng loại