Tầm nhìn và sứ mệnh

 Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp những giải pháp đa dạng trong chăn nuôi để người chăn nuôi đạt hiệu quả tối ưu.

Tầm nhìn của công ty là hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong chiến lược kinh doanh của mình:
- Người chăn nuôi đạt lợi nhuận cao từ việc đầu tư chăn nuôi
- Đại lý đạt hiệu quả lợi nhuận và thị trường mở rộng, phát triển bền vững
- Các nhà cung cấp tìm được ở chúng tôi một đối tác ăn ý và chân thành
- Người tiêu dùng được sử dụng các sản phẩm chất lượng cao và giàu dinh dưỡng
- Đời sống anh em công nhân viên không ngừng nâng cao, cảm nhận về Vinuco như ngôi nhà thứ hai của chính mình.
- Công ty tạo dựng được uy tín, chỗ đứng, cung cấp các sản phẩm hàng đầu, thu được lợi nhuận kì vọng và tái đầu tư thành công vào việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp mới.

Những giá trị cốt lõi mà chúng tôi đề cao: 4T “Tín –Tâm –Tầm –Tốc”.
- Tín: Có lòng tin là có tất cả. Vạn sự chữ tín làm đầu.
- Tâm: Khi tâm sáng thì thần sẽ minh mẫn, sáng suốt để tạo ra các giải pháp có giá trị, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
- Tầm: Luôn trau dồi học hỏi để nâng cao tầm hiểu biết, khả năng sáng tạo, quản lý và lãnh đạo.
- Tốc: Vượt lên trên đối thủ.

Với những giá trị của mình, chúng tôi luôn hướng tới việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ chuyên nghiệp, tính an toàn cao để ngày càng đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.