Mách nhỏ nhà nông

PHẦN 1: CHỌN GIỐNG HEO

Nhóm heo ngoại nhập nội gồm các giống Yorkshire, Landrace, Duroc và Pietrain. Những giống heo nội chính gồm Móng Cái, Ba Xuyên và Thuộc Nhiêu.

(Người Chăn Nuôi) - Tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Nắm vững từng phương pháp, kỹ thuật chăn nuôi lợn thích hợp. Hoạt động chăn nuôi lợn đang phát triển nhanh; năng suất cao, lợi nhuận ngày càng nhiều.

    Vị trí thiết yếu